พฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2020
   
Text Size

ค่ายภาษาอังกฤษ 2554

 

     ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม จะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม