พฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2020
   
Text Size

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๕

 
จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๕
มหัศจรรย์พนมรุ้ง(Miracle Phnom Rung)"สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนำรุง"
ระหว่างวันที่ ๒-๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชมปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาท
 

 ครั้งที่ ๑
ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง ๑๕ ประตู (เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น.) วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๕
ดวงอาทิตย์ตกตรง ๑๕ ประตู (เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.) วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๕


ครั้งที่ ๒
ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง ๑๕ ประตู (เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น.) วันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
ดวงอาทิตย์ตกตรง ๑๕ ประตู (เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.) วันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

กำหนดการ คลิก