พุธ, ตุลาคม 23, 2019
   
Text Size

ตลาดนัดพอเพียง

 

gg

ดูรูปภาพกิจกรรม/โหลดภาพ

Club PPK.

โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

วันที่ 29 พ.ย. 2561 ณ โดมอเนกประสงค์