พุธ, ตุลาคม 23, 2019
   
Text Size

กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม

teacher2562

ดูภาพ / โหลภาพ >>google drive<<