พุธ, มกราคม 20, 2021
   
Text Size

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 -15 มกราคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในรูปนี้: