พฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2020
   
Text Size

ภาพศึกษาดูงานโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.2554

ในรูปนี้: