อาทิตย์, กรกฏาคม 22, 2018
   
Text Size

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561


ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา

2560

เพศ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

8

8

17

13

25

21

 

46

 

วิทยฐานะ

 

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

ไม่มี

11

3

2

26

3

1

37

6

3

 

46

 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ข้อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2557
รายการ ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 13 30 43
มาช่วยราชการ 0 0 0
บุคลากร 38 ค(2) 0 0 0
พนักงานราชการ 0 2 2
พนักงานธุรการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
นักศึกษาฯ 6 14 20
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4
รวมทั้งสิ้น 25 51
76

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2561