พุธ, พฤศจิกายน 22, 2017
   
Text Size

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557


ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา

2557

เพศ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

8

14

11

21

19

35

 

56

 

วิทยฐานะ

 

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

ไม่มี

9

8

4

25

6

3

34

15

7

 

56

 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ข้อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2557
รายการ ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 4 0 4
ข้าราชการครู 19 33 51
มาช่วยราชการ 0 1 1
บุคลากร 38 ค(2) 0 1 1
พนักงานราชการ 0 3 3
พนักงานธุรการ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 4 2 6
นักศึกษาฯ 19
15
34
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 4 1 5
รวมทั้งสิ้น 50 57
107

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557