อาทิตย์, กันยายน 27, 2020
   
Text Size

กำหนดการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2554ดังนี้

1.  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 วันที่ 10 - 11 พ.ค. 2554

2.  เปิดภาคเรียนที่ 1 /2554 วันที่ 18 พ.ค. 2554