เสาร์, กันยายน 26, 2020
   
Text Size

ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย. 2554

DSCI2840-1

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 - 11 มิ.ย. 2554 ผลการศึกษาดูงาน      ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนภูเขียวที่ได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง...