อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

  

        โรงเรียนพระครู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ

ติดต่อขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ถึง 8 กรกฎาคม 2554 ที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม ในเวลาราชการ

รายละเอียดดังแนบมา