อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

54แจกฟรีหนังสือเรียนไม่ต้องคืน

 
สพฐ.เตรียม ชงปรับแผนเรียนฟรี 15 ปีใหม่ เน้นยืดหยุ่นและมีส่วนร่วม โดยปี 54 นักเรียนทุกระดับชั้นจะได้หนังสือเรียนฟรี พร้อมโชว์ตัวเลขหลังเดินเครื่องได้สองปีลดภาระผู้ปกครองได้เยอะ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ ประชุมได้เตรียมความพร้อมในการกำหนดระเบียบวิธีและแนวทางการดำเนินการ ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพในปีที่ 3 โดยในปีการศึกษา 2554 รายการเรียนฟรีฯ ยังคงประกอบด้วย 5 รายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่การดำเนินการจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งนี้ มาตรการและแนวทางดังกล่าวจะเสนอต่อ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

   ทั้งนี้ จากข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า นักเรียนทั่วไปชั้นอนุบาลถึง ม.6 ในภาคเรียนที่ 1/2554 จะช่วยประหยัดเงินตั้งแต่ 1,665 - 4,320 บาท ภาคเรียนที่ 2/2554 จะช่วยประหยัดเงินตั้งแต่ 1,665 - 2,605 บาท ส่วนนักเรียนยากจน ชั้น ป.1-6 ในภาคเรียนที่ 1/2554 จะช่วยประหยัดเงินตั้งแต่ 2,516 - 2,944 บาท ภาคเรียนที่ 2/2554 จะช่วยประหยัดเงินได้ 1,885 บาท และนักเรียนยากจน ชั้น ม.1-3 ในภาคเรียนที่ 1/2554 จะช่วยประหยัดเงินตั้งแต่ 4,560 - 5,193 บาท ภาคเรียนที่ 2/2554 จะช่วยประหยัดเงินได้ 3,900 บาท

   สำหรับ ระเบียบวิธีการและแนวทางการดำเนินการใหม่นั้น ในส่วนของค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าหนังสือเรียนจะจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเหมือนเดิม แต่การพิจารณาเลือกหนังสือเรียนจะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย และในปีการศึกษา 2554 จะยืดหยุ่นในการใช้งบฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2554 นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นจะได้รับหนังสือเรียนฟรีโดยไม่ต้องคืนด้วย ขณะเดียวกัน งบฯ ค่าหนังสือเรียนที่จัดสรรให้แก่โรงเรียนนั้น ก็สามารถนำไปดำเนินการจัดซื้อตามสภาพความเป็นจริงได้ โดยสามารถถัวเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสาระวิชา และถัวเฉลี่ยระหว่างชั้นได้ แต่จะต้องอยู่ในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้ไป ทั้งนี้ จากการประเมินผลของการให้นักเรียนยืมหนังสือเรียน พบว่ามีอุปสรรคหลายประการ โดยนักเรียนจะไม่ชอบใช้หนังสือเก่า แม้จะมีการรณรงค์ให้รุ่นพี่ช่วยรักษาไม่ให้หนังสือชำรุดและเปรอะเปื้อนมาก เกินไปแล้วก็ตาม อีกทั้งก็พบว่าบางสำนักพิมพ์ใช้กระดาษปรู๊ฟจึงทำให้อมความชื้น และเก็บสะสมฝุ่นละอองมาก ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการมอบหนังสือเรียนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนัก เรียนไปเลย

ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนนั้น จะจัดสรรเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองเหมือนเดิม แต่การบริหารจัดการจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่า โดยสามารถใช้เงินสองส่วนนี้ถัวเฉลี่ยกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น หากนักเรียนคนใดมีอุปกรณ์การเรียนอยู่แล้วและไม่ต้องการซื้อ และต้องการนำเงินในส่วนนี้ไปจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้

ที่มา : ไทยโพสท์