อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

คำขวัญวันครู ปี 2555

 
บูชาครูแห่งแผ่นดิน
จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์
สยามินทร์"ภูมิพล"