พุธ, กันยายน 23, 2020
   
Text Size

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

 
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยชาวอีสานมีความเชื่อว่า การเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉาง มีความผูกพันกันแบบวิถีชุมชนของ คนไทอีสาน เริ่มจากการลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว จน กลายเป็นคำขวัญประจำของชาวอีสานซึ่งเป็นคำที่มีความหมายแสดงถึงความรักความ สามัคคี ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตและกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น