อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

สรุปการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

 
สรุปการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนพระครูพิทยาคม


ระดับชั้น/วันที่ ม.1  ม.4
ชาย หญิง ชาย หญิง
30 เมษายน 2555 71 92 29 51
รวม 163 80
1 พฤษภาคม 2555 24
79
12
39
รวม 103
51
2 พฤษภาคม 2555 12
8
6
12
รวม 20
18
3 พฤษภาคม 2555 3
6
3
6
รวม 9
9
รวม 295
158