อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องครัวและเครื่องนอนแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยจากเหตุพายุฤดูร้อน

 
วันนี้(1 พ.ค.2555) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัยจากเหตุพายุฤดูร้อน เดินทางไปมอบเครื่องครัวและเครื่องนอนแก่ราษฎร ที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 500 ครอบครัว ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เกิดพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายกว่า 800 หลังคาเรือน ใน 4 อำเภอ 30 ตำบล ดูภาพวิดีโอ