อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

ปาเจรา บูชาครู

โรงเรียนพระครูพิทยาคม กำหนดจักกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 28 มิถุยายน 2555 

ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม เวลา 08.30 - 12.00 น.