อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมปฏิบัติการเสมือนจริง(Yenka)

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมปฏิบัติการเสมือน รับ นักเรียน 100 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม