อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การขึ้นบัญชี ปี 2555

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32