อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

 
    

      โรงเรียนพระครูพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 -12.00 น.  โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 

 

1. เปิดกรวย ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

2. ลงนามถวายพระพร กล่าวคำถวายพระพร

3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี 

4.ตัวแทนลูกนำมาลัยกราบแม่

5. มอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น 

6. มอบเกียรติบัตรลูกผู้ใส่ใจดูแลแม่ และแม่ผู้ใส่ใจดูแลลูก 

7. การแสดงของนักเรียนและครู  5ชุดการแสดง 

8. ครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้