อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

รับการประเมินโรงเรียน ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3

 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดย ดร. ชัดเจน  ไทยแท้ และคณะ ในวันที่ 25 ก.ย. 2555