เสาร์, กรกฏาคม 21, 2018
   
Text Size

ค่ายคณิตศาสตร์ 2557


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม