เสาร์, กรกฏาคม 21, 2018
   
Text Size

พระครูเสียงทอง 2014

กลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดกิจกรรม "พระครูเสียงทอง 2014" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม (มีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมอบให้) "พระครูเสียงทอง 2014" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2557 เป็นการประกวดขับร้องเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งแยกระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย และไทยสากลยอดนิยมแยกระดับ ม.ต้นและม.ปลาย โดยทำการประกวดในรอบคัดเลือก 17 – 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา กำหนดรอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการขับร้องเพลงของนักเรียน สร้างเสริมประสบการณ์การในการเรียนรู้นอกห้องเรียน )