เสาร์, กรกฏาคม 21, 2018
   
Text Size

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  รับสมัคร15-18ก.ค. 2557 นี้ กิจกรรมมีดังนี้ 1.สอบวัดความรู้ 2.ซูโดกุ 3.คิดเลขเร็ว 4.เอแม็ท 5.หมากรุก 6.โครงงานคณิตศาสตร์ 7.สร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP 8.Math Song Contestสมัครที่คุณครูในกลุ่มสาระทุกท่าน สถานที่ ห้อง 332