เสาร์, กรกฏาคม 21, 2018
   
Text Size

การอบรม เติมเต็มศักยภาพครูด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน-การวัดผลและประเมินผล


    กำหนดการอบรม เติมเต็มศักยภาพครูด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน-การวัดผลและประเมินผล โรงเรียนพระครูพิทยาคม ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32