เสาร์, มกราคม 19, 2019
   
Text Size

ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนพระครูพิทย่คมจัดกิจกรรม ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม