อาทิตย์, เมษายน 30, 2017
   
Text Size

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559)

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
68
75
143
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
80
79
159
5
มัธยมศึกษาปีที่ 3
79
88
167
5
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
227
242
469
14
มัธยมศึกษาปีที่ 4
38
66
104
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
34
78
112
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
29
89
118
4
รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
101
233
334
10

รวมทั้งสิ้น

328

475

803

24

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24