พฤหัสบดี, ธันวาคม 14, 2017
   
Text Size

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา

2559

เพศ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

9

11

13

17

22

28

 

50

 

วิทยฐานะ

 

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

ไม่มี

11

4

4

24

5

2

35

9

6

 

50

 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ข้อมูล ณ  วันที่  10 มิถุนายน 2559
รายการ ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร 4 0 4
ข้าราชการครู 16 30 46
มาช่วยราชการ 0 0 0
บุคลากร 38 ค(2) 0 0 0
พนักงานราชการ 0 2 2
พนักงานธุรการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 3 2 5
นักศึกษาฯ 5 16 21
ลูกจ้างประจำ 1 0
1
ลูกจ้างชั่วคราว 4 1 5
รวมทั้งสิ้น 33 52
85

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24