เสาร์, มกราคม 19, 2019
   
Text Size

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560

select_boss stu

ดูภาพ/โหลดภาพ

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่  8  มิถุนายน  2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม