เสาร์, มกราคม 19, 2019
   
Text Size

ดูดาวเสาร์

aa see star

ดูภาพเพิ่มเติม/โหลดภาพ

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ที่สนามกีฬา ไอโมบาย  วันที่ 15  มิถุนายน  2560 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป เพื่อศึกษาดาวเสาร์ที่โคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุด โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาศาสตร์  (NARIT)  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และโรงเรียนพรสำราญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เขียนความคิดเห็นของคุณ

ชื่อผู้เขียน:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:
  รหัส
กรอกรหัส: