อังคาร, สิงหาคม 11, 2020
   
Text Size

บรรยากาศการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ได้ดำเนินการจัดการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ  4  ปีการศึกษา  2562

img_9938   img_9931

img_9935   img_9955