อาทิตย์, มิถุนายน 25, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 389
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 622
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 422
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 448
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 639
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 289
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 265
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1040
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 234
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 142
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3000
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 294
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 823
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 483
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 288
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 283
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 332
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 439
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1072
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1473
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 412
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 307
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2408
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3621
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2339
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2085
27 พันธกิจ (Mission) 1899
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2273
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1521
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1050
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1118
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 894
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 469
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 414
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 900
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1013
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1389
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4270