โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum Kunena Site Syndication http://prakru.ac.th Mon, 21 Jan 2019 23:40:45 +0000 Kunena 1.6 http://prakru.ac.th/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum http://prakru.ac.th/ en-gb ชื่อกระทู้: แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1171&Itemid=158#1171 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1171&Itemid=158#1171 ชั้น ป.5 จำนวน 12 เล่ม
จัดทำโดย นางกัลญา ปะสีละเตสัง]]>
ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 04 Jan 2019 04:14:31 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1171&Itemid=158#1171
ชื่อกระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา ฟิสิกส์ ม.5 หน่วย งานและพลังาน เรื่อง แรงและงาน - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1170&Itemid=158#1170 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1170&Itemid=158#1170 รายวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานและพลังงาน
เรื่องที่ 1 แรงและงาน
จัดทำโดย นายอิทธิพล ดาบรัมย์]]>
ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 13 Jul 2018 08:10:09 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1170&Itemid=158#1170
ชื่อกระทู้: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษา - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1169&Itemid=158#1169 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1169&Itemid=158#1169 ข่าวประชาสัมพันธ์ Mon, 14 May 2018 08:44:58 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1169&Itemid=158#1169 ชื่อกระทู้: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักการภารโรง - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1167&Itemid=158#1167 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1167&Itemid=158#1167 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sat, 12 May 2018 00:13:18 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1167&Itemid=158#1167 ชื่อกระทู้: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูภาษาไทย - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1166&Itemid=158#1166 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1166&Itemid=158#1166 ข่าวประชาสัมพันธ์ Sat, 12 May 2018 00:12:11 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1166&Itemid=158#1166 ชื่อกระทู้: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนำแหน่งนักการภารโรง - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1165&Itemid=158#1165 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1165&Itemid=158#1165 ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 02 May 2018 03:05:32 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1165&Itemid=158#1165 ชื่อกระทู้: ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาไทย - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1164&Itemid=158#1164 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1164&Itemid=158#1164 ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 02 May 2018 03:02:32 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1164&Itemid=158#1164 ชื่อกระทู้: แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 1 ตค 60 - 30 กย 2561 - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1163&Itemid=158#1163 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1163&Itemid=158#1163 ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 05 Apr 2018 05:04:39 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1163&Itemid=158#1163 ชื่อกระทู้: แผ่นพับแนะนำโรงเรียน - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1162&Itemid=158#1162 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1162&Itemid=158#1162 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 26 Jan 2018 05:02:04 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1162&Itemid=158#1162 ชื่อกระทู้: เอกสารรายการแนบท้ายขออนุมัติใช้เงิน - โดย: tawatchai http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1161&Itemid=158#1161 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1161&Itemid=158#1161 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 23 Jan 2018 07:49:56 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1161&Itemid=158#1161 ชื่อกระทู้: เอกสารขออนุมัติใช้เงินตามแผน - โดย: tawatchai http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1160&Itemid=158#1160 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1160&Itemid=158#1160 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 23 Jan 2018 07:44:11 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1160&Itemid=158#1160 ชื่อกระทู้: เอกสารทดลอง - โดย: tawatchai http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1159&Itemid=158#1159 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1159&Itemid=158#1159 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 23 Jan 2018 07:37:41 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1159&Itemid=158#1159 ชื่อกระทู้: ทดสอบระบบ4 - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1158&Itemid=158#1158 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1158&Itemid=158#1158 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 23 Jan 2018 07:30:18 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1158&Itemid=158#1158