โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum Kunena Site Syndication http://prakru.ac.th Fri, 24 Jan 2020 07:16:31 +0000 Kunena 1.6 http://prakru.ac.th/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum http://prakru.ac.th/ en-gb ชื่อกระทู้: คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมในหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562 - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1176&Itemid=158#1176 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1176&Itemid=158#1176 คำสั่งโรงเรียน Wed, 12 Jun 2019 08:10:02 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1176&Itemid=158#1176 ชื่อกระทู้: ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม รับสมัครธุรการโรงเรียน - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1175&Itemid=158#1175 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1175&Itemid=158#1175
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ]]>
คำสั่งโรงเรียน Wed, 01 May 2019 09:51:26 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1175&Itemid=158#1175
ชื่อกระทู้: ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม รับสมัครธุรการโรงเรียน - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1174&Itemid=158#1174 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1174&Itemid=158#1174
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ]]>
ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 01 May 2019 09:40:07 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1174&Itemid=158#1174
ชื่อกระทู้: คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1173&Itemid=158#1173 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1173&Itemid=158#1173 ไฟล์ pdf ตามแนบ]]> ข่าวประชาสัมพันธ์ Sat, 30 Mar 2019 05:34:52 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1173&Itemid=158#1173 ชื่อกระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1172&Itemid=158#1172 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1172&Itemid=158#1172 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง Fun With Vowels
จัดทำโดย
นางตุลาพร สุปะโกสังข์
ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
สปพ บร.1]]>
ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 29 Mar 2019 09:47:05 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1172&Itemid=158#1172