โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum Kunena Site Syndication http://prakru.ac.th Sun, 25 Jun 2017 19:08:41 +0000 Kunena 1.6 http://prakru.ac.th/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum http://prakru.ac.th/ en-gb ชื่อกระทู้: การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=8&id=1136&Itemid=158#1136 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=8&id=1136&Itemid=158#1136 หนังสือราชการ Fri, 23 Jun 2017 04:57:21 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=8&id=1136&Itemid=158#1136 ชื่อกระทู้: โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=8&id=1135&Itemid=158#1135 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=8&id=1135&Itemid=158#1135 หนังสือราชการ Fri, 23 Jun 2017 04:52:50 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=8&id=1135&Itemid=158#1135 ชื่อกระทู้: การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1134&Itemid=158#1134 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1134&Itemid=158#1134 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 23 Jun 2017 03:08:49 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1134&Itemid=158#1134 ชื่อกระทู้: แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสายสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครอง คร้ังที่ 1ปีการศึกษา 2560 - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1133&Itemid=158#1133 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1133&Itemid=158#1133 คำสั่งโรงเรียน Fri, 23 Jun 2017 03:02:12 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1133&Itemid=158#1133 ชื่อกระทู้: อนุญาตไปราชการ นายสัญญา เสนาพันธ์ - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1132&Itemid=158#1132 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1132&Itemid=158#1132 หน้งสือราชการ Mon, 19 Jun 2017 01:42:44 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1132&Itemid=158#1132 ชื่อกระทู้: การอนุมัติไปราชการ - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1131&Itemid=158#1131 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1131&Itemid=158#1131 คำสั่งโรงเรียน Fri, 16 Jun 2017 08:56:49 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1131&Itemid=158#1131 ชื่อกระทู้: เกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1130&Itemid=158#1130 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1130&Itemid=158#1130 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Jun 2017 08:49:11 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1130&Itemid=158#1130 ชื่อกระทู้: เกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1129&Itemid=158#1129 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1129&Itemid=158#1129 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Jun 2017 08:43:33 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1129&Itemid=158#1129 ชื่อกระทู้: การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค คร้ังที่ 15 - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1128&Itemid=158#1128 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1128&Itemid=158#1128 หน้งสือราชการ Fri, 16 Jun 2017 08:40:12 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1128&Itemid=158#1128 ชื่อกระทู้: การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1127&Itemid=158#1127 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1127&Itemid=158#1127 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Jun 2017 03:31:23 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1127&Itemid=158#1127 ชื่อกระทู้: การอนุมัติไปราชการ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย (วันภาษาไทยแห่งชาติ ?? - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1125&Itemid=158#1125 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1125&Itemid=158#1125 หน้งสือราชการ Fri, 16 Jun 2017 01:34:52 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1125&Itemid=158#1125 ชื่อกระทู้: การอนุมัติไปราชการ ครูแนะแนว - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1124&Itemid=158#1124 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1124&Itemid=158#1124 หน้งสือราชการ Fri, 16 Jun 2017 01:33:08 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1124&Itemid=158#1124 ชื่อกระทู้: การอนุมัติไปราชการ อบรม PLC - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1123&Itemid=158#1123 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1123&Itemid=158#1123 หน้งสือราชการ Thu, 15 Jun 2017 07:11:03 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1123&Itemid=158#1123 ชื่อกระทู้: 114_2560 แต่งตั้งและมอบหมายการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย 2560 - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1122&Itemid=158#1122 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1122&Itemid=158#1122 คำสั่งโรงเรียน Wed, 14 Jun 2017 04:57:16 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1122&Itemid=158#1122 ชื่อกระทู้: 110_2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1121&Itemid=158#1121 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1121&Itemid=158#1121 คำสั่งโรงเรียน Wed, 14 Jun 2017 04:51:04 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1121&Itemid=158#1121 ชื่อกระทู้: คำสั่่ง ที่ 59_2560 แต่งตั้งครูเวรและลูกจ้างรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1120&Itemid=158#1120 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1120&Itemid=158#1120 คำสั่งโรงเรียน Sat, 10 Jun 2017 05:09:25 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1120&Itemid=158#1120 ชื่อกระทู้: คำสั่ง การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day - โดย: suk-dp http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1119&Itemid=158#1119 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1119&Itemid=158#1119 คำสั่งโรงเรียน Mon, 05 Jun 2017 09:49:16 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1119&Itemid=158#1119 ชื่อกระทู้: คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายงาน ประจำปีการศึกษา 2560 - โดย: papha http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1118&Itemid=158#1118 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1118&Itemid=158#1118 คำสั่งโรงเรียน Sat, 03 Jun 2017 04:11:33 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1118&Itemid=158#1118 ชื่อกระทู้: ติดตามผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศ?? - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1117&Itemid=158#1117 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1117&Itemid=158#1117 หน้งสือราชการ Fri, 02 Jun 2017 07:44:56 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1117&Itemid=158#1117 ชื่อกระทู้: เผยแพร่ผลงาน การนำแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาเพื่อมุ่งสู่อาเซียนไปใช้ - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1116&Itemid=158#1116 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1116&Itemid=158#1116 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 02 Jun 2017 06:25:07 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1116&Itemid=158#1116 ชื่อกระทู้: คำสั่ง เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560 - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1115&Itemid=158#1115 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1115&Itemid=158#1115 คำสั่งโรงเรียน Fri, 02 Jun 2017 02:35:17 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1115&Itemid=158#1115 ชื่อกระทู้: ทดสอบ - โดย: kongsak http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1114&Itemid=158#1114 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1114&Itemid=158#1114 คำสั่งโรงเรียน Thu, 01 Jun 2017 11:18:43 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1114&Itemid=158#1114 ชื่อกระทู้: 159 การอนุมัติไปราชการ ประชุมการลงคะแนนประชามติ - โดย: kongsak http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1113&Itemid=158#1113 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1113&Itemid=158#1113 คำสั่งโรงเรียน Wed, 03 Aug 2016 02:19:08 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=10&id=1113&Itemid=158#1113 ชื่อกระทู้: hgh - โดย: kongsak http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1112&Itemid=158#1112 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1112&Itemid=158#1112 หน้งสือราชการ Wed, 03 Aug 2016 02:09:01 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=1112&Itemid=158#1112