โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum Kunena Site Syndication http://prakru.ac.th Sat, 20 Jan 2018 03:20:06 +0000 Kunena 1.6 http://prakru.ac.th/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png โรงเรียนพระครูพิทยาคม - Forum http://prakru.ac.th/ en-gb ชื่อกระทู้: ทดสอบระบบ3 - โดย: artid http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1157&Itemid=158#1157 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1157&Itemid=158#1157 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 10 Nov 2017 10:14:13 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1157&Itemid=158#1157 ชื่อกระทู้: ขออนุญาตไปราฃการ ครูฐิตาภา ครูสภัสชญา - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1150&Itemid=158#1150 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1150&Itemid=158#1150 ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 20 Jul 2017 07:49:57 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1150&Itemid=158#1150 ชื่อกระทู้: ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1148&Itemid=158#1148 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1148&Itemid=158#1148 ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 19 Jul 2017 01:52:08 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1148&Itemid=158#1148 ชื่อกระทู้: อนุมัติไปราชการ แข่งขันคณิตคิดเร็ว - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1147&Itemid=158#1147 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1147&Itemid=158#1147 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 18 Jul 2017 06:33:13 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1147&Itemid=158#1147 ชื่อกระทู้: การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้ง?? - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1145&Itemid=158#1145 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1145&Itemid=158#1145 ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 12 Jul 2017 02:24:08 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1145&Itemid=158#1145 ชื่อกระทู้: ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1144&Itemid=158#1144 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1144&Itemid=158#1144 ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 28 Jun 2017 04:15:17 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1144&Itemid=158#1144 ชื่อกระทู้: ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทนำ้แข้งและไอศกรีมในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1143&Itemid=158#1143 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1143&Itemid=158#1143 ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 28 Jun 2017 04:12:03 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1143&Itemid=158#1143 ชื่อกระทู้: การอนุมัติไปราชการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1142&Itemid=158#1142 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1142&Itemid=158#1142 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 27 Jun 2017 02:15:42 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1142&Itemid=158#1142 ชื่อกระทู้: การอนุมัติไปราชการ แข่งทักษะภาษาอังกฤษ - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1141&Itemid=158#1141 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1141&Itemid=158#1141 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 27 Jun 2017 02:13:21 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1141&Itemid=158#1141 ชื่อกระทู้: การอนุมัติไปราชการ อบรมปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1140&Itemid=158#1140 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1140&Itemid=158#1140 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 27 Jun 2017 02:08:10 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1140&Itemid=158#1140 ชื่อกระทู้: การอนุมัติไปราชการ STEM Education - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1139&Itemid=158#1139 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1139&Itemid=158#1139 ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 27 Jun 2017 02:06:56 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1139&Itemid=158#1139 ชื่อกระทู้: การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1134&Itemid=158#1134 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1134&Itemid=158#1134 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 23 Jun 2017 03:08:49 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1134&Itemid=158#1134 ชื่อกระทู้: เกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1130&Itemid=158#1130 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1130&Itemid=158#1130 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Jun 2017 08:49:11 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1130&Itemid=158#1130 ชื่อกระทู้: เกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1129&Itemid=158#1129 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1129&Itemid=158#1129 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Jun 2017 08:43:33 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1129&Itemid=158#1129 ชื่อกระทู้: การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1127&Itemid=158#1127 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1127&Itemid=158#1127 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Jun 2017 03:31:23 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1127&Itemid=158#1127 ชื่อกระทู้: เผยแพร่ผลงาน การนำแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาเพื่อมุ่งสู่อาเซียนไปใช้ - โดย: prakru http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1116&Itemid=158#1116 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1116&Itemid=158#1116 ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 02 Jun 2017 06:25:07 +0000 http://prakru.ac.th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=1116&Itemid=158#1116