ศุกร์, ธันวาคม 09, 2022
   
Text Size

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

1. ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ตุลาคม  2564

2. เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายนต 2564

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

4. ให้ผู้ปกครอง กำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่าน อย่าให้ไปในพื้นที่เสี่ยง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2016 (COVID - 19)

5. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

โหลดใบประกาศ คลิก