ศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 5335
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4401
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3314
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1808
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5310
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1552
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1942
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 6196
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1486
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1434
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 10306
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1499
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2168
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1648
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1497
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1466
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1353
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1712
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2593
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5870
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1532
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1510
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 7418
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 9801
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6808
26 เป้าประสงค์ (Goal) 6747
27 พันธกิจ (Mission) 6407
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 7199
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2649
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2379
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2372
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2021
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1627
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1592
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2060
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2149
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2673
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5459