จันทร์, พฤศจิกายน 29, 2021
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4635
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4156
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3093
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1659
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4695
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1396
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1488
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 5349
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1321
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1272
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 9439
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1348
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1982
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1490
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1328
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1310
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1186
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1545
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2418
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5310
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1363
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1353
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 6843
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 9003
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6229
26 เป้าประสงค์ (Goal) 6105
27 พันธกิจ (Mission) 5788
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 6564
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2489
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2209
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2215
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1852
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1460
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1441
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1896
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1983
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2511
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5289