จันทร์, พฤศจิกายน 29, 2021
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4635
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4158
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3094
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1660
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4697
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1396
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1489
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 5350
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1322
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1274
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 9441
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1351
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1983
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1490
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1329
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1313
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1189
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1546
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2419
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5312
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1364
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1354
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 6843
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 9004
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6230
26 เป้าประสงค์ (Goal) 6107
27 พันธกิจ (Mission) 5790
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 6565
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2489
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2211
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2215
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1856
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1461
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1442
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1897
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1984
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2512
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5290