อาทิตย์, กันยายน 25, 2022
   
Text Size

ประชาสัมพันธ์

ไม่มีูเรื่องใหม่
ไม่มีูเรื่องใหม่

รูปภาพล่าสุด

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม

 

 

 

สถิติ 15 March 2011

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้82
mod_vvisit_counterวานนี้147
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1856
mod_vvisit_counterเดือนนี้6073
mod_vvisit_counterทั้งหมด876961

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันครบรอบ23ปี

รงเรียนพระครู พิทยาคม  จัดตั้งเมื่อวันที่  10  เมษายน พ.ศ.  2531  โดยความเห็นชอบของสภา ตำบลพระครู  สภาตำบลพระครูได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้ที่สาธารณ ะซึ่ง เป็นป่าช้ าเก่า และทำเลเลี้ยง สัตว์  ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลพระครู ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมหน่วยการศึกษา   พระครูใหญ่” ประชาชนชาวตำบลพระครูได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  36  เมตร  จำนวน  1  หลัง  และโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยจัดการศึกษาแบบสหการศึกษา  ในช่วงปีการศึกษาแรกรับนักเรียน  ม. 1  จำนวน  2  ห้อง  มีนักเรียนทั้งหมด  56  คน  โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมทำการสอน ต่อมาในวันที่  10  มีนาคม 2532  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้แยกเป็นเอกเทศชื่อว่า “โรงเรียนพระครูพิทยาคม”  ซึ่งมีพื้นที่บริการประชาชนรวม  3  ตำบล  คือ
1.  ตำบลพระครู          จำนวน      13   หมู่บ้าน        6   โรงเรียน
2.  ตำบลถลุงเหล็ก        จำนวน    16   หมู่บ้าน        5   โรงเรียน
3.  ตำบลกลันทา            จำนวน    11   หมู่บ้าน        6   โรงเรียน
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่  2080 / 2532  สั่ง  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2532  ให้  นายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร  ซึ่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนลำดวนพิทยาคมมารักษาการในตำแหน่งครู ใหญ่โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกได้เดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2532  และปีงบประมาณ  2532  โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  ชค 104 / 27  เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ    ต่อมาในวันที่   1   ธันวาคม   2540  นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545  นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้เดินทางมารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม และเมื่อ วันที่ 26  พฤษภาคม 2546  ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม   
วันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  นายดำรงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึง  วันที่      กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
วันที่  ...   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นายสุเทพ  จำเนียรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
ที่ ตั้งสถานศึกษา
ปัจจุบัน โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 10  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ติดถนน  สายบุรีรัมย์  -  พุทไธสง  ระยะทางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ  13  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  89  ไร่    3  งาน         54  ตารางวา

   

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนพระครูพิทยาคม

1. ชั้น ม 3 และ ม.6 มอบใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2554

   

หน้า 89 จาก 90

Move
-

บล็อกสมาชิก

หัวเรื่อง

นีล ออลเดน อาร์มสตรอง(อังกฤษ: Neil Alden Armstrong; 5 สิงหาคม พ.ศ. 2473 — 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555) เป็นนักบินอวกาศชาวอเมริกัน และเป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์คนแรกของโลก อาร์มสตรองเกิดที่รัฐโอไฮโอ...

อ่านต่อ...

อุปราคาและดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในปี 2555  มีอุปราคาทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นสุริยุปราคา 2 ครั้ง กับจันทรุปราคา 2 ครั้ง สุริยุปราคาเกิดในช่วงจันทร์ดับ ดวงจันทร์เคลื่อนมาอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์...

อ่านต่อ...

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา...

อ่านต่อ...

อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)...

อ่านต่อ...
Move
-

บทความ/ความรู้

หัวเรื่อง

1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 3. ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000...

อ่านต่อ...
ไข้เลือดออก(Dengue hemorrhagic fever-DHF)

อ่านต่อ...
"นาซา" ชวนนร.อายุไม่เกิน 18 ปี ท่ัวโลก ประกวดตั้งชื่อให้ดาวพระเคราะห์น้อย

    องค์การอวกาศสหรัฐฯเชิญชวนนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปีทั่วโลก เข้าร่วมประกวดตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย ในโครงการใหม่ขององค์การคราวหน้า...    

อ่านต่อ...

  ไทยติดอันดับ 37 ของโลก ที่ใช้ประโยชน์จากเน็ต ประเทศไทยติดอันดับ 37 ของประเทศที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก จากการสำรวจทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก   ...

อ่านต่อ...

กลุ่มสนทนาใหม่ ขณะนี้

ข้อความจากกลุ่ม

แนะนำ ผอ.สพม.เขต 32

นายกฤษ  ละมุลมอญ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

 

 

แนะนำบุคลากรแถบเครื่องมือของฉัน

CC SIGN IN WITH FACEBOOK

ความรู้และบทความ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24
 
Powered by : ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์