จันทร์, ธันวาคม 05, 2022
   
Text Size

สัปดาห์ห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้

ผู้เยี่ยมชมที่ยืนยันแล้ว

แผนที่สถานที่

กำลังโหลดแผนที่...

ตัวเลือกของกิจกรรม

สัปดาห์ห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
หมวดหมู่:
เวลา
จาก : วันจันทร์ ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 08:00 AM น.
ถึง : วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2011 เวลา 04:00 PM น.
(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
รายละเอียดย่อของกิจกรรม
ผู้ดูแลกิจกรรม
ยังเปิดรับสมาชิก
ไม่จำกัดผู้ร่วมกิจกรรม

ด้วยห้องสมุด โรงเรียนพระครูพิทยาคม จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2554 ณ ห้องสมุด อาคาร 4 ชั้น 1 โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมนักข่าวหน้าใส

- ม. ต้น สมัครได้ที่ ครูสัญญา  เสนาพันธ์

- ม. ปลาย สมัครได้ที่ ครูวรวัร์  บุญวีรบุตร

2. เล่านิทานพื้นบ้าน

- ม.ต้น-ปลาย สมัครได้ที่สมัครได้ที่ ครู ดวงพร จินดาวงค์

3. เล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรด

-  ม.ต้น-ปลาย สมัครได้ที่สมัครได้ที่ ครู พจนี  อพรรัมย์

4. Story telling

-  ม.ต้น-ปลาย สมัครได้ที่สมัครได้ที่ ครูเฉลิมศรี  สุทธิแพทย์

5. ประดิษฐ์หนังสือทำมือ

- ม.ต้น-ปลาย สมัครได้ที่สมัครได้ที่ ครู ประไพ  ศรีคิรินทร์

6. ประกวดคำขวัญรักการอ่านและวาดภาพคำขวัญรักการอ่าน

- ม.ต้น-ปลาย สมัครได้ที่สมัครได้ที่ ครู อิศรา สีทอง  ครูสุพรรณี

7.  เรียงร้อยถ้อยคำและหนังสือเล่มเล็ก

- ม.ต้น-ปลาย สมัครได้ที่สมัครได้ที่ ครู กัญญนันท์

8. กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ

และ อื่น อีกมากมาย