พุธ, สิงหาคม 10, 2022
   
Text Size

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 9 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: สำนักงานเขตพื้นท่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

IMG_5199_resize
IMG_5198_resize
IMG_5194_resize
IMG_5193_resize
IMG_5190_resize
IMG_5188_resize
IMG_5187_resize
IMG_5185_resize
IMG_5184_resize
IMG_5183_resize
IMG_5182_resize
IMG_5180_resize
IMG_5179_resize
IMG_5178_resize
IMG_5177_resize
IMG_5175_resize
IMG_5174_resize
IMG_5173_resize
IMG_5172_resize
IMG_5171_resize
IMG_5170_resize
IMG_5168_resize
IMG_5166_resize
IMG_5165_resize
IMG_5163_resize
IMG_5162_resize
IMG_5161_resize
IMG_5160_resize
IMG_5159_resize
IMG_5158_resize
IMG_5157_resize
IMG_5155_resize
IMG_5154_resize
IMG_5153_resize
IMG_5152_resize
IMG_5151_resize
IMG_5150_resize
รายละเอียด:
ความคิดเห็น