พฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2022
   
Text Size

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2556


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 9 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

IMG_5169_resize
IMG_5157_resize
IMG_5158_resize
IMG_5159_resize
IMG_5134_resize
IMG_5102_resize
IMG_5100_resize
IMG_5180_resize
IMG_5128_resize
IMG_5135_resize
IMG_5103_resize
IMG_5191_resize
IMG_5133_resize
IMG_5137_resize
IMG_5081_resize
IMG_5101_resize
IMG_5140_resize
IMG_5132_resize
IMG_5171_resize
IMG_5130_resize
IMG_5060_resize
IMG_5080_resize
IMG_5167_resize
IMG_5166_resize
IMG_5264_resize
IMG_5061_resize
IMG_5141_resize
IMG_5129_resize
IMG_5131_resize
IMG_5070_resize
IMG_5250_resize
IMG_5251_resize
IMG_5244_resize
IMG_5175_resize
IMG_5138_resize
IMG_5243_resize
IMG_5267_resize
IMG_5136_resize
IMG_5263_resize
IMG_5254_resize
IMG_5197_resize
IMG_5229_resize
IMG_5104_resize
IMG_5258_resize
IMG_5112_resize
IMG_5228_resize
IMG_5270_resize
IMG_5210_resize
IMG_5150_resize
IMG_5059_resize
IMG_5057_resize
IMG_5097_resize
IMG_5058_resize
IMG_5056_resize
IMG_5118_resize
IMG_5099_resize
IMG_5156_resize
IMG_5190_resize
IMG_5262_resize
IMG_5185_resize
IMG_5096_resize
IMG_5247_resize
IMG_5196_resize
IMG_5124_resize
IMG_5248_resize
IMG_5249_resize
IMG_5246_resize
IMG_5074_resize
IMG_5117_resize
IMG_5245_resize
IMG_5181_resize
IMG_5148_resize
IMG_5078_resize
IMG_5219_resize
IMG_5082_resize
IMG_5173_resize
IMG_5115_resize
IMG_5187_resize
IMG_5220_resize
IMG_5116_resize
IMG_5184_resize
IMG_5253_resize
IMG_5123_resize
IMG_5227_resize
IMG_5170_resize
IMG_5192_resize
IMG_5113_resize
IMG_5182_resize
IMG_5221_resize
IMG_5071_resize
IMG_5259_resize
IMG_5218_resize
IMG_5183_resize
IMG_5149_resize
IMG_5260_resize
IMG_5146_resize
IMG_5241_resize
IMG_5075_resize
IMG_5242_resize
IMG_5089_resize
IMG_5119_resize
IMG_5098_resize
IMG_5114_resize
IMG_5122_resize
IMG_5120_resize
IMG_5095_resize
IMG_5077_resize
IMG_5083_resize
IMG_5076_resize
IMG_5107_resize
IMG_5265_resize
IMG_5069_resize
IMG_5186_resize
IMG_5188_resize
IMG_5147_resize
IMG_5088_resize
IMG_5079_resize
IMG_5066_resize
IMG_5067_resize
IMG_5068_resize
IMG_5062_resize
IMG_5142_resize
IMG_5144_resize
IMG_5151_resize
IMG_5278_resize
IMG_5143_resize
IMG_5154_resize
IMG_5073_resize
IMG_5224_resize
IMG_5145_resize
IMG_5087_resize
IMG_5065_resize
IMG_5155_resize
IMG_5225_resize
IMG_5172_resize
IMG_5277_resize
IMG_5256_resize
IMG_5086_resize
IMG_5194_resize
IMG_5139_resize
IMG_5153_resize
IMG_5189_resize
IMG_5090_resize
IMG_5152_resize
IMG_5091_resize
IMG_5125_resize
IMG_5177_resize
IMG_5276_resize
IMG_5178_resize
IMG_5261_resize
IMG_5085_resize
IMG_5163_resize
IMG_5279_resize
IMG_5064_resize
IMG_5193_resize
IMG_5063_resize
IMG_5195_resize
IMG_5223_resize
IMG_5268_resize
IMG_5164_resize
IMG_5255_resize
IMG_5072_resize
IMG_5168_resize
IMG_5266_resize
IMG_5274_resize
IMG_5092_resize
IMG_5084_resize
IMG_5217_resize
IMG_5269_resize
IMG_5257_resize
IMG_5093_resize
IMG_5205_resize
IMG_5271_resize
IMG_5212_resize
IMG_5275_resize
IMG_5226_resize
IMG_5273_resize
IMG_5110_resize
IMG_5272_resize
IMG_5121_resize
IMG_5126_resize
IMG_5204_resize
IMG_5176_resize
IMG_5199_resize
IMG_5198_resize
IMG_5174_resize
IMG_5216_resize
IMG_5200_resize
IMG_5211_resize
IMG_5214_resize
IMG_5202_resize
IMG_5179_resize
IMG_5165_resize
IMG_5161_resize
IMG_5160_resize
IMG_5201_resize
IMG_5213_resize
IMG_5215_resize
IMG_5162_resize
IMG_5127_resize
IMG_5206_resize
IMG_5203_resize
IMG_5111_resize
IMG_5094_resize
IMG_5235_resize
IMG_5234_resize
IMG_5209_resize
IMG_5237_resize
IMG_5238_resize
IMG_5236_resize
IMG_5233_resize
IMG_5207_resize
IMG_5239_resize
IMG_5231_resize
IMG_5240_resize
IMG_5232_resize
IMG_5208_resize
IMG_5230_resize
รายละเอียด:
ความคิดเห็น