พฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2022
   
Text Size

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2557


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 9 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

IMG_5925
IMG_5927
IMG_5928
IMG_5929
IMG_5930
IMG_5931
IMG_5932
IMG_5933
IMG_5934
IMG_5935
IMG_5936
IMG_5937
IMG_5938
IMG_5939
IMG_5940
IMG_5941
IMG_5942
IMG_5943
IMG_5944
IMG_5945
IMG_5946
IMG_5947
IMG_5948
IMG_5949
IMG_5950
IMG_5951
IMG_5952
IMG_5953
IMG_5954
IMG_5955
IMG_5956
IMG_5957
IMG_5958
IMG_5959
IMG_5960
IMG_5961
IMG_5962
IMG_5963
IMG_5964
IMG_5965
IMG_5966
IMG_5967
IMG_5968
IMG_5969
IMG_5970
IMG_5971
IMG_5972
IMG_5973
IMG_5974
IMG_5975
IMG_5976
IMG_5977
IMG_5978
IMG_5979
IMG_5980
IMG_5981
IMG_5982
IMG_5983
IMG_5984
IMG_5985
IMG_5986
IMG_5987
IMG_5988
IMG_5989
IMG_5990
IMG_5991
IMG_5992
IMG_5993
IMG_5994
IMG_5995
IMG_5996
IMG_5997
IMG_5998
IMG_5999
IMG_6000
IMG_6001
IMG_6003
IMG_6004
IMG_6005
IMG_6006
IMG_6007
IMG_6008
IMG_6009
IMG_6010
IMG_6011
IMG_6012
IMG_6013
IMG_6015
IMG_6016
IMG_6017
IMG_6018
IMG_6019
IMG_6020
IMG_6021
IMG_6022
IMG_6595
IMG_6594
IMG_6593
IMG_6592
IMG_6591
IMG_6590
IMG_6586
IMG_6585
IMG_6584
IMG_6583
IMG_6582
IMG_6581
IMG_6580
IMG_6579
IMG_6578
IMG_6577
IMG_6576
IMG_6575
IMG_6573
IMG_6572
IMG_6571
IMG_6570
IMG_6569
IMG_6568
IMG_6567
IMG_6566
IMG_6565
IMG_6563
IMG_6562
IMG_6561
IMG_6560
IMG_6559
IMG_6558
IMG_6556
IMG_6555
IMG_6554
IMG_6553
IMG_6552
IMG_6551
IMG_6550
IMG_6549
IMG_6548
IMG_6547
IMG_6546
IMG_6545
IMG_6544
IMG_6543
IMG_6541
IMG_6540
IMG_6539
IMG_6537
IMG_6536
IMG_6535
IMG_6534
IMG_6533
IMG_6532
IMG_6531
IMG_6530
IMG_6529
IMG_6528
IMG_6527
IMG_6526
IMG_6525
IMG_6524
IMG_6523
IMG_6522
IMG_6521
IMG_6520
IMG_6519
IMG_6518
IMG_6517
IMG_6516
IMG_6515
IMG_6514
IMG_6513
IMG_6512
IMG_6511
IMG_6510
IMG_6509
IMG_6508
IMG_6507
IMG_6506
IMG_6505
IMG_6504
IMG_6503
IMG_6502
IMG_6501
IMG_6500
IMG_6499
IMG_6498
IMG_6497
IMG_6496
IMG_6495
IMG_6494
IMG_6493
IMG_6492
IMG_6491
IMG_6490
IMG_6489
IMG_6488
IMG_6487
IMG_6486
IMG_6485
IMG_6484
IMG_6483
IMG_6482
IMG_6481
IMG_6480
IMG_6479
IMG_6478
IMG_6477
IMG_6476
IMG_6475
IMG_6474
IMG_6473
IMG_6470
IMG_6469
IMG_6468
IMG_6467
IMG_7153
IMG_7152
IMG_7151
IMG_7150
IMG_7149
IMG_7148
IMG_7147
IMG_7146
IMG_7145
IMG_7144
IMG_7143
IMG_7142
IMG_7141
IMG_7140
IMG_7139
IMG_7138
IMG_7137
IMG_7136
IMG_7135
IMG_7134
IMG_7133
IMG_7132
IMG_7130
IMG_7129
IMG_7128
IMG_7127
IMG_7126
IMG_7125
IMG_7124
IMG_7123
IMG_7122
IMG_7121
IMG_7120
IMG_7119
IMG_7118
IMG_7117
IMG_7116
IMG_7115
IMG_7114
IMG_7113
IMG_7112
IMG_7111
IMG_7110
IMG_7109
IMG_7108
IMG_7107
IMG_7106
IMG_7105
IMG_7104
IMG_7103
IMG_7102
IMG_7101
IMG_7100
IMG_7099
IMG_7098
IMG_7097
IMG_7096
IMG_7095
IMG_7094
IMG_7093
IMG_7092
IMG_7091
IMG_7090
IMG_7089
IMG_7088
IMG_7087
IMG_7086
IMG_7085
IMG_7084
IMG_7083
IMG_7082
IMG_7081
IMG_7080
IMG_7079
IMG_7078
IMG_7077
IMG_7076
IMG_7075
IMG_7074
IMG_7073
IMG_7072
IMG_7071
IMG_7070
IMG_7069
IMG_7068
IMG_7067
IMG_7066
IMG_7065
IMG_7064
IMG_7063
IMG_7062
IMG_7061
IMG_7060
IMG_7059
IMG_7058
IMG_7057
IMG_7055
IMG_7054
IMG_7052
IMG_7051
IMG_7050
IMG_7049
IMG_7048
IMG_7047
IMG_7046
IMG_7045
IMG_7044
IMG_7043
IMG_7042
IMG_7041
IMG_7040
IMG_7038
IMG_7037
IMG_7036
IMG_7031
IMG_7030
IMG_7029
IMG_7028
IMG_7027
IMG_7026
IMG_7025
IMG_7024
IMG_7023
IMG_7022
IMG_7021
IMG_7020
IMG_7019
IMG_7018
IMG_7017
IMG_7016
IMG_7015
IMG_7013
IMG_7012
IMG_7011
IMG_7010
IMG_7009
IMG_7008
IMG_7007
IMG_7006
IMG_7005
IMG_7004
IMG_7003
IMG_7002
IMG_7001
IMG_7000
IMG_6999
IMG_6998
IMG_6997
IMG_6996
IMG_6995
IMG_6994
IMG_6993
IMG_6992
IMG_6991
IMG_6990
IMG_6989
IMG_6988
IMG_6987
IMG_6986
IMG_6985
IMG_6983
IMG_6981
IMG_6980
IMG_6978
IMG_6977
IMG_6976
IMG_6975
IMG_6974
IMG_6973
IMG_6972
IMG_6971
IMG_6970
IMG_6969
IMG_6968
IMG_6967
IMG_6966
IMG_6965
IMG_6964
IMG_6963
IMG_6962
IMG_6961
IMG_6960
IMG_6959
IMG_6958
IMG_6957
IMG_6956
IMG_6955
IMG_6954
IMG_6953
IMG_6952
IMG_6951
IMG_6950
IMG_6949
IMG_6948
IMG_6947
IMG_6946
IMG_6945
IMG_6944
IMG_6943
IMG_6942
IMG_6941
IMG_6940
IMG_6939
IMG_6938
IMG_6937
IMG_6936
IMG_6935
IMG_6934
IMG_6933
IMG_6932
IMG_6931
IMG_6930
IMG_6929
IMG_6928
IMG_6927
IMG_6926
IMG_6925
IMG_6924
IMG_6923
IMG_6922
IMG_6921
IMG_6920
IMG_6919
IMG_6918
IMG_6917
IMG_6916
IMG_6915
IMG_6913
IMG_6912
IMG_6911
IMG_6910
IMG_6909
IMG_6908
IMG_6907
IMG_6906
IMG_6905
IMG_6904
IMG_6903
IMG_6902
IMG_6901
IMG_6899
IMG_6898
IMG_6897
IMG_6895
IMG_6894
IMG_6893
IMG_6892
IMG_6891
IMG_6890
IMG_6889
IMG_6888
IMG_6887
IMG_6886
IMG_6885
IMG_6884
IMG_6883
IMG_6882
IMG_6881
IMG_6880
IMG_6879
IMG_6878
IMG_6877
IMG_6876
IMG_6875
IMG_6874
IMG_6873
IMG_6872
IMG_6871
IMG_6870
IMG_6869
IMG_6868
IMG_6867
IMG_6864
IMG_6863
IMG_6862
IMG_6859
IMG_6858
IMG_6857
IMG_6856
IMG_6854
IMG_6853
IMG_6852
IMG_6851
IMG_6850
IMG_6848
IMG_6847
IMG_6845
IMG_6843
IMG_6842
IMG_6841
IMG_6840
IMG_6839
IMG_6838
IMG_6837
IMG_6836
IMG_6835
IMG_6834
IMG_6833
IMG_6832
IMG_6831
IMG_6830
IMG_6829
IMG_6828
IMG_6827
IMG_6826
IMG_6825
IMG_6824
IMG_6823
IMG_6822
IMG_6821
IMG_6819
IMG_6818
IMG_6816
IMG_6813
IMG_6812
IMG_6811
IMG_6810
IMG_6809
IMG_6808
IMG_6807
IMG_6806
IMG_6805
IMG_6804
IMG_6803
IMG_6802
IMG_6801
IMG_6800
IMG_6797
IMG_6796
IMG_6792
IMG_6791
IMG_6790
IMG_6789
IMG_6788
IMG_6787
IMG_6786
IMG_6785
รายละเอียด:
ความคิดเห็น