อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557


โดย โรงเรียนพระครูพิทยาคม . ปรับปรุง: 9 ปี ที่ผ่านมา . ปรับปรุง: โรงเรียนพระครูพิทยาคม อ. เมือง จ. บุรีรัมย์


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

IMG_0075_resize
IMG_0101_resize
IMG_0054_resize
IMG_0039_resize
IMG_0094_resize
IMG_0086_resize
IMG_0100_resize
IMG_0095_resize
IMG_0115_resize
IMG_0074_resize
IMG_0080_resize
IMG_0079_resize
IMG_0078_resize
IMG_0096_resize
IMG_0055_resize
IMG_0097_resize
IMG_0042_resize
IMG_0091_resize
IMG_0102_resize
IMG_0088_resize
IMG_0098_resize
IMG_0087_resize
IMG_0092_resize
IMG_0081_resize
IMG_0084_resize
IMG_0038_resize
IMG_0048_resize
IMG_0041_resize
IMG_0082_resize
IMG_0068_resize
IMG_0049_resize
IMG_0069_resize
IMG_0076_resize
IMG_0083_resize
IMG_0093_resize
IMG_0050_resize
IMG_0072_resize
IMG_0045_resize
IMG_0053_resize
IMG_0037_resize
IMG_0040_resize
IMG_0059_resize
IMG_0052_resize
IMG_0112_resize
IMG_0070_resize
IMG_0099_resize
IMG_0036_resize
IMG_0117_resize
IMG_0111_resize
IMG_0043_resize
IMG_0060_resize
IMG_0106_resize
IMG_0071_resize
IMG_0056_resize
IMG_0109_resize
IMG_0114_resize
IMG_0090_resize
IMG_0089_resize
IMG_0057_resize
IMG_0118_resize
IMG_0104_resize
IMG_0058_resize
IMG_0061_resize
IMG_0046_resize
IMG_0110_resize
IMG_0073_resize
IMG_0063_resize
IMG_0044_resize
IMG_0105_resize
IMG_0065_resize
IMG_0047_resize
IMG_0062_resize
IMG_0077_resize
IMG_0085_resize
IMG_0034_resize
IMG_0103_resize
IMG_0116_resize
IMG_0066_resize
IMG_0119_resize
IMG_0108_resize
IMG_0035_resize
IMG_0107_resize
รายละเอียด:
ความคิดเห็น