จันทร์, กันยายน 27, 2021
   
Text Size

มือสะอาดชาติไม่ล่ม.MPG

อัพโหหลด โดย: โรงเรียนพระครูพิทยาคม. วันที่เพิ่ม: 31 สิงหาคม 2011.

คำอธิบาย

ตัวอย่างการกล่าวสุนทรพจน์ "นักเรียนชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศ : มือสะอาดชาติไม่ล้ม"
ความคิดเห็น