พุธ, มิถุนายน 07, 2023
   
Text Size

ไทยติดอันดับ 37 ของโลก ที่ใช้ประโยชน์จากเน็ต

 

ไทยติดอันดับ 37 ของโลก ที่ใช้ประโยชน์จากเน็ต

ประเทศไทยติดอันดับ 37 ของประเทศที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก จากการสำรวจทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก

 

ซี เอ็นเอ็น เปิดเผยรายงานผลสำรวจประเทศที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมากที่ สุดในโลก ซึ่งจัดทำโดย องค์กร เวิลด์ไวด์เว็บ ฟาวเดชัน  พบประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 37 จากการสำรวจทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก  โดยไทย มีคะแนน 43.83 จุด จากคะแนนเต็มที่ 100 จุด

สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ

อันดับ 1 สวีเดน คะแนนที่ 100 จุด
อันดับ 2 สหรัฐ คะแนนที่ 97.31 จุด
อันดับ 3 อังกฤษ คะแนน 93.83 จุด
อันดับ 4 แคนนาดา คะแนน 93.42 จุด
อันดับ 5 ฟินแลนด์ คะแนน 91.88 จุด

ส่วนในเอเชียประเทศที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตนั้น
อันดับที่ 11 สิงคโปร์ คะแนน 86.41 จุด
อันดับที่ 20 ญี่ปุ่น คะแนน 68.56 จุด
อันดับที่ 34 อินโดนีเซีย คะแนน 46.29จุด
อันดับที่ 37 ไทย คะแนน 43.83 จุด
อันดับที่ 47 เวียดนาม คะแนน 24.32 จุด

ส่วนอันดับประเทศที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต แย่ที่สุด
อันดับที่ 59 บูกินาฟาโซ คะแนน 8.51จุด
อันดับที่ 60 ซิมบับเว คะแนน 1.94จุด
อันดับที่ 61 เยเมน คะแนน 0 จุด

สำหรับ เกณฑ์การชี้วัด วัดจากความพร้อมและความสะดวกทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฏเกณฑ์ในการเข้า ถึงอินเตอร์เน็ตของประเทศนั้นๆ   อีกทั้งยังดูในเรื่องของเนื้อหาสาระ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้ามาเป็นตัวชี้วัดอีกด้วย รวมถึงจัดทำข้อมูลในรายงานฉบับดังกล่าว ทำโดยการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลร่วมกับ มหวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด เป็นเวลาถึง 5 ปี

ที่มา : http://news.mthai.com/world-news/188718.html

Share on Myspace