จันทร์, ตุลาคม 02, 2023
   
Text Size

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561


ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา

2560

เพศ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

8

8

17

13

25

21

 

46

 

วิทยฐานะ

 

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

ไม่มี

11

3

2

26

3

1

37

6

3

 

46

 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ข้อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2557
รายการ ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 13 30 43
มาช่วยราชการ 0 0 0
บุคลากร 38 ค(2) 0 0 0
พนักงานราชการ 0 2 2
พนักงานธุรการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
นักศึกษาฯ 6 14 20
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4
รวมทั้งสิ้น 25 51
76

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2561

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24