ศุกร์, กรกฏาคม 30, 2021
   
Text Size

สรุปค่าสถิติและผลสอบ O-NET 2561 ระดับโรงเรียน(พระครูพิทยาคม)

สรุปค่าสถิติและผลสอบ O-NET 2560 ระดับโรงเรียน(พระครูพิทยาคม)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 6