จันทร์, ตุลาคม 03, 2022
   
Text Size

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

หน่วยสอบจังหวัด : บุรีรัย์ (28)

สนามสอบ : โรงเรียนพระครูพิทยาคม

(สอบข้อเขียน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565)