จันทร์, ตุลาคม 03, 2022
   
Text Size

รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2565  เวลา 08.00- 16.30 น

Onsite ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

Online : https://sites.google.com/view/addmis2022/home

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก