เสาร์, กันยายน 23, 2023
   
Text Size

ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน

[ดูรายละเอียด]