อาทิตย์, มิถุนายน 04, 2023
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 6894
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 5081
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3908
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 2285
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6820
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 2171
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 4993
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 8112
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 2011
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1953
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 12245
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1888
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2707
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 2081
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1932
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1897
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1772
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 2170
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 3049
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 7298
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1967
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1896
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 8863
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 11260
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 8305
26 เป้าประสงค์ (Goal) 8309
27 พันธกิจ (Mission) 7830
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 8885
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 3057
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2812
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2791
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2471
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 2037
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1993
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2479
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2560
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 3059
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5875