อังคาร, พฤษภาคม 11, 2021
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 3819
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 3675
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 2819
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1464
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 3909
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1189
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1250
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 4439
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1138
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1068
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 8040
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1180
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1770
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1288
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1142
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1123
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 995
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1352
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2206
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4514
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1148
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1164
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 6067
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 8033
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 5481
26 เป้าประสงค์ (Goal) 5294
27 พันธกิจ (Mission) 4991
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 5612
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2317
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1992
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2034
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1647
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1267
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1246
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1708
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1777
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2322
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5070