พุธ, กรกฏาคม 28, 2021
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4116
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 3855
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 2909
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1534
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4192
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1255
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1328
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 4731
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1195
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1144
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 8559
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1228
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1840
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1352
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1202
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1185
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1052
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1416
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2267
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4773
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1216
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1227
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 6342
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 8425
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 5738
26 เป้าประสงค์ (Goal) 5558
27 พันธกิจ (Mission) 5283
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 5977
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2364
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2072
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2098
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1717
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1325
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1315
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1764
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1856
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2388
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5138