อังคาร, มกราคม 31, 2023
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 6499
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4918
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3765
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 2167
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6465
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1997
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 3650
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 7560
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1885
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1826
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 11738
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1801
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2533
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1990
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1816
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1792
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1685
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 2052
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2944
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6956
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1883
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1818
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 8522
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 10924
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 7985
26 เป้าประสงค์ (Goal) 7905
27 พันธกิจ (Mission) 7468
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 8476
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2967
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2721
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2686
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2372
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1945
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1888
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2377
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2457
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2986
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5782