เสาร์, ตุลาคม 16, 2021
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4443
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4069
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3037
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1614
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4523
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1350
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1423
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 5135
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1270
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1230
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 9190
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1303
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1931
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1445
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1282
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1263
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1134
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1504
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2367
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5128
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1311
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1306
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 6658
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 8803
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6083
26 เป้าประสงค์ (Goal) 5936
27 พันธกิจ (Mission) 5627
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 6377
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2446
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2160
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2166
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1805
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1406
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1396
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1852
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1942
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2469
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5236