พฤหัสบดี, กันยายน 29, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 5843
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4622
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3498
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1938
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5842
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1711
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 2558
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 6825
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1630
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1573
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 10994
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1620
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2327
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1788
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1638
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1601
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1492
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1853
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2743
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 6418
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1685
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1654
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 7949
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 10387
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 7434
26 เป้าประสงค์ (Goal) 7325
27 พันธกิจ (Mission) 6923
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 7902
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2787
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2528
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2507
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 2174
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1755
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1719
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 2193
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2279
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2808
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5588