พฤหัสบดี, มกราคม 27, 2022
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562 4853
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 4256
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561) 3181
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 1721
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 4914
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 1450
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 1636
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 5663
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 1383
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 1335
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 9821
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 1409
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2060
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 1553
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 1395
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 1373
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1250
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1602
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 2480
20 SAR โรงเรียนพระครูพิทยาคม 5512
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 1431
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 1414
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 7059
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 9333
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 6438
26 เป้าประสงค์ (Goal) 6326
27 พันธกิจ (Mission) 6029
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 6792
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 2554
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 2273
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 2277
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1921
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 1529
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 1503
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1968
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 2048
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 2570
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 5359